Bỏ một số quy định về miễn thuế hàng NK tạo tài sản cố định

25/08/2015 07:30 Số lượt xem: 461
Theo Ban soạn thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi, để chính sách miễn thuế được áp dụng hợp lý hơn, tạo sự bình đẳng với hàng hóa NK bằng các nguồn vốn khác nhau, tại dự thảo Luật đã sửa đổi quy định về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tại tài sản cố định.
Dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sẽ bỏ một số quy định về miễn thuế hàng NK tạo tài sản cố định
Phân tích Luật Thuế XK, thuế NK hiện hành, ban soạn thảo cho biết, quy định miễn thuế NK tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư bằng vốn ODA, bao gồm: Phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân (ô tô 24 chỗ trở lên), phương tiện vận chuyển chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, trang thiết bị NK lần đầu và nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để tạo tài sản cố định.
 
Tuy nhiên, theo phản ánh của hải quan một số địa phương thì việc miễn thuế đối với trường hợp vay vốn ODA là chưa hợp lý, chưa bình đẳng với hàng hóa NK bằng các nguồn vốn khác. Bên cạnh đó, đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân hiện nay trong nước đã sản xuất được xe ô tô trên 24 chỗ nên việc miễn thuế như hiện hành sẽ không khuyến khích sản xuất trong nước. Cùng với đó, một số quy định về miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc có vướng mắc, bất cập do chỉ áp dụng miễn thuế đối khi NK đồng bộ với máy móc thiết bị. Ngoài ra, tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã bổ sung và điều chỉnh một số quy định về đối tượng miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định, do đó, cần bổ sung vào Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.
 
Vì vậy, để chính sách miễn thuế được áp dụng hợp lý hơn, tại khoản 11 Điều 15 dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã quy định lại nội dung này theo hướng: Bổ sung quy định về miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định cho các đối tượng ưu đãi đầu tư theo tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (gồm 5 đối tượng ưu đãi: lĩnh vực ưu đãi đầu tư; địa bàn ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ). Quy định rõ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cũng thuộc đối tượng này.
 
Đồng thời bỏ quy định miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án vay ODA. Đối với dự án ODA không hoàn lại thì thuộc đối tượng không chịu thuế. Bỏ quy định về miễn thuế ô tô trên 24 chỗ ngồi trở lên; đồng thời, quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ thuộc đối tượng được miễn thuế là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án.
 
Miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị, không phải chỉ thiết bị đi kèm như Luật hiện hành.
 
Bỏ quy định về miễn thuế tạo tài sản cố định là trang thiết bị NK lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ của các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn do Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã không quy định các ngành nghề này là lĩnh vực ưu đãi đầu tư và về cơ bản những trang thiết bị NK lần đầu trong các lĩnh vực này trong nước hiện nay cũng đã sản xuất được.
Võ Thị Thúy Hằng
Nguồn: BBN