Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Các bộ, ngành phải cùng vào cuộc để cải cách thủ tục hải quan

08/05/2015 02:45 Số lượt xem: 891
Ngày 25-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, 7 đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo nhiều bộ, ngành liên quan...

    Ngày 25-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ  tướng Vũ Đức Đam, 7 đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo nhiều bộ, ngành liên quan...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chinhphu.vn

    Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18-3-2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 5-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, cải cách hành chính về thuế, hải quan, năm 2014, ngành Hải quan đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

    Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã cắt giảm 14 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 41 thủ tục. Về thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, đến nay, đã thực hiện ở 34/34 Cục Hải quan, 171/171 Chi cục Hải quan trong phạm vi toàn quốc, tỷ lệ tờ khai và kim ngạch được thông quan điện tử đạt 98%.

    Để nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hải quan điện tử, từ ngày 1-11-2014, Tổng cục Hải quan đã thực hiện Cổng thanh toán điện tử tại 34/34 Cục Hải quan địa phương và tiếp nhận thông tin thu từ 19 ngân hàng thương mại có ký thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời (online) và từ Kho bạc Nhà nước với tần suất 15 phút/lần; tự động hạch toán kế toán, thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa cho DN XNK với số thu chiếm 59% số thu của toàn Ngành.

    Về thực hiện tiếp nhận điện tử bản lược khai hàng hóa và các chứng từ có liên quan cho phương tiện vận tải biển xuất cảnh, nhập cảnh (e-Manifest), đến nay đã triển khai tại 9/9 Cục Hải quan cảng biển, 42/597 hãng tàu (chiếm 7,03%), 410/500 đại lý hãng tàu (chiếm 82%), với sự tham gia của 1.536 công ty giao nhận, tiếp nhận 31.215 hồ sơ điện tử.

    Đối với triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đã triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, chính thức triển khai NSW tại 12 cảng biển quốc tế với sự tham gia của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương. Đã kết nối chính thức thực hiện một số thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp C/O form D của Bộ Công Thương.

    Đây là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam trong triển khai NSW và sẵn sàng về thông tin, dữ liệu để có thể cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của các nước ASEAN vào Cơ chế một cửa ASEAN, bởi trước mắt thông tin được trao đổi trong Cơ chế một cửa ASEAN là thông tin về Giấy chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định ATIGA (tức C/O form D).

    Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đẩy mạnh ứng dụng các phương thức quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác hiện đại hóa hải quan; đẩy mạnh thực hiện kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức...

    Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, căn cứ Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015- 2016, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đặt ra mục tiêu: Năm 2015, phấn đấu thực hiện thời gian hàng hóa XNK giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa XK; 14 ngày đối với hàng hóa NK; năm 2016 là 10 ngày đối với hàng hóa XK và 12 ngày đối với hàng hóa NK.

    Các giải pháp được Bộ Tài chính đặt ra để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên là thực hiện hiệu quả các nội dung quan trọng đổi mới của Luật Hải quan 2014 như DN phải bắt buộc thực hiện kê khai hải quan điện tử, DN NK nguyên vật liệu để sản xuất hàng XK, gia công hàng hóa xuất khẩu, chế xuất... không phải khai, nộp đăng ký định mức sử dụng nguyên vật liệu, không phải báo cáo thanh khoản, mở rộng đối tượng DN ưu tiên...

    Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện Đề án ”Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK” trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt; phấn đấu tiếp tục kết nối NSW với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn... trước ngày 30-6-2015; Xây dựng Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) trình Chính phủ, Quốc hội thông qua tháng 10-2015 để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới góp phần xử lý những bất cập, vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay...

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, tái khẳng định nội dung của cuộc họp hôm nay nhằm đi thẳng vào chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, phục vụ cho việc thông quan, xuất nhập khẩu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành để bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian tới, đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến để xây dựng Kết luận của cuộc họp, khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong triển khai thực hiện có kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Nghị quyết 19 ngày 12-3-2015 của Chính phủ đã chỉ rất rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiều bộ, ngành để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó có lĩnh vực hải quan, các bộ, ngành phải không ngừng quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm.

    “Các đồng chí phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ vào Nghị quyết 19 để bám sát, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Từng bộ, ngành phải xây dựng chương trình, mục tiêu cụ thể, đặt ra lộ trình rõ ràng”. Thủ tướng cũng nêu rõ, “cải cách thủ tục hải quan, nếu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan mà không quyết liệt thì sẽ không có ai làm thay được”.

    Một nhiệm vụ lớn nữa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách các thủ tục hải quan, trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, cung cấp các dịch vụ công nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, công sức của người dân, doanh nghiệp. Quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ với ý thức, tinh thần phục vụ cao.

    Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành hết sức quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 19, trong cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hải quan. Bộ trưởng kiểm tra, Phó Thủ tướng phụ trách khối kiểm tra, Thủ tướng kiểm tra để không xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi” và năm 2015 phải có chuyển biến thực sự trong cải cách thủ tục hành chính bằng những con số cụ thể.

VGP